انواع مدل‌های دستگاه جوش زیر مجموعه تجهیزات کارگاهی می‌باشند.

اینورتر جوشکاری تفنگی 160 آمپر آروا مدل 2173

3,740,000 تومان
 • وزن: 1.3 کیلوگرم
 • منبع تغذیه: برق مستقیم
 • جریان: 160 آمپر
 • ولتاژ: 220 ولت
 • فرکانس: 60-50 هرتز
 • توضیحات جوش: قابلیت جوش الکترود 2 و 3.2
 • ملزومات: انبر جوش با کابل، انبر اتصال با کابل
 • گارانتی: 30 ماه

دستگاه جوشکاری 200 آمپر DIGITAL PLUS آروا مدل ۲۱۶۰

5,280,000 تومان
 • وزن: 6.2 کیلوگرم
 • منبع تغذیه: برق مستقیم
 • جریان: 200 آمپر
 • ولتاژ: 220 ولت
 • فرکانس: 60-50 هرتز
 • فن: دو عدد 5500 دور بر دقیقه
 • توضیحات جوش: قابلیت جوش الکترود 4 به صورت دائم و الکترود 5 به صورت مقطعی
 • ملزومات: انبر جوش و انبر اتصال
 • گارانتی: 70 ماه

دستگاه جوشکاری ARC 215E آروا مدل ۲۱۷۱

5,712,000 تومان
 • وزن: 4.5 کیلوگرم
 • منبع تغذیه: برق مستقیم
 • جریان: 215 آمپر
 • ولتاژ: 220 ولت
 • فرکانس: 50 هرتز
 • توضیحات جوش: قابلیت جوش الکترود 2.5، 3.2، 4 و 5
 • ملزومات: انبر جوش با کابل و انبر اتصال با کابل
 • گارانتی: 70 ماه

دستگاه جوشکاری ۲۰۰ آمپر آروا مدل ۲۱۷۲

5,293,000 تومان
 • وزن: 4.5 کیلوگرم
 • منبع تغذیه: برق مستقیم
 • جریان: 200 آمپر
 • ولتاژ: 220 ولت
 • فرکانس: 50 هرتز
 • فن: 5500 دور بر دقیقه
 • توضیحات جوش: قابلیت جوش الکترود 2.5، 3.2، 4 و 5
 • ملزومات:  انبر جوش و انبر اتصال به همراه کابل
 • گارانتی: 70 ماه

دستگاه جوشکاری ARC 160C آروا مدل ۲۱۱۷

2,880,000 تومان
 • وزن: 2 کیلوگرم
 • منبع تغذیه: برق مستقیم
 • جریان: 160 آمپر
 • ولتاژ: 220 ولت
 • فن: 5500 دور بر دقیقه
 • توضیحات جوش: قابلیت جوش الکترود 2.5 و 3.2
 • ملزومات:  انبر جوش، انبر اتصال، سه عدد خازن و پل دیود و رله
 • گارانتی: 70 ماه

دستگاه جوشکاری ۱6۰ آمپر IGBT آروا مدل 2116

3,359,000 تومان
 • وزن: 4 کیلوگرم
 • منبع تغذیه: برق مستقیم
 • جریان: 160 آمپر
 • ولتاژ: 220 ولت
 • فن: 5500 دور بر دقیقه
 • توضیحات جوش: قابلیت جوش الکترود 2.5، 3 و 3.2
 • ملزومات:  انبر جوش، انبر اتصال، چهار عدد خازن و پل دیود
 • گارانتی: 70 ماه

دستگاه جوشکاری 180 آمپر IGBT آروا مدل 2114

3,839,000 تومان
 • وزن: 3.65 کیلوگرم
 • منبع تغذیه: برق مستقیم
 • جریان: 180 آمپر
 • ولتاژ: 220 ولت
 • فرکانس: 60-50 هرتز
 • فن: 4200 دور بر دقیقه
 • توضیحات جوش: قابلیت جوش الکترود 2.5، 3 ،3.2 
 • ملزومات: انبر جوش ، انبر اتصال  و سه عدد خازن
 • گارانتی: 70 ماه

دستگاه جوشکاری ۲۲۰ آمپر IGBT آروا مدل ۲۱۰۲

7,210,000 تومان
 • وزن: 7.2 کیلوگرم
 • منبع تغذیه: برق مستقیم
 • جریان: 220 آمپر
 • ولتاژ: 220 ولت
 • فن: 5500 دور بر دقیقه
 • توضیحات جوش: قابلیت جوش الکترود ۲/۵، ۳/۲ و ۴
 • ملزومات:  انبر جوش با کابل 2 متری و انبر اتصال با کابل 1.5 متری
 • گارانتی: 70 ماه

دستگاه جوشکاری ۲۱۵ آمپر IGBT آروا مدل ۲۱۰۱

7,679,000 تومان
 • وزن: 7 کیلوگرم
 • منبع تغذیه: برق مستقیم
 • جریان: 215 آمپر
 • ولتاژ: 220 ولت
 • فرکانس: 60-50 هرتز
 • فن: 4200 دور بر دقیقه
 • توضیحات جوش: قابلیت جوش الکترود 2.5، 3.2، 4 و 5
 • ملزومات: انبر جوش با کابل، انبر اتصال با کابل و چهار عدد خازن
 • گارانتی: 70 ماه